Copyright © 2014 .  All Rights Reserved

First Class Fellow

SÄLJUTBILDNING & UTVECKLING

Tack


KUNDER • SAMARBETPARTNERS


December 2012 startar jag First Class Fellow AB med sikte inställt på att utveckla mina kunders försäljning, 6 år och många spännande uppdrag senare blev 
mitt uppdrag hos GigantPrint AB allt för omfattande. I och med detta beslutade jag att lägga alla äggen i en korg. Bolaget är nu avvecklat och för mig återstår det bara att säga TACK!

Kontakt


Vill du nå mig nås jag på:

070-466 36 66

martin@firstclassfellow.se